Personvernerklæring (GDPR)

Personvernerklæring

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet skoleforlaget.no, skoleliv.no og lesevinduet.no, og forklarer hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Nettstedets eier er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).
Nettstedene nevnt ovenfor sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er nettstedets eier som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv gir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside for mottak av e-post og nyhetsbrev, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Ved betaling i nettbutikktjenester som stripe eller paypal gir du betalingsinformasjon som behandles konfidensielt av tredjepart (stripe / paypal).

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

I) Din enhet og din internett-tilkobling
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler, cookies.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. facebook, twitter, instagram, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, og søkemotorer.) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

4. Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne motta informasjon som er relevant som feks. nyhetsbrev.

b) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk for nettstedet. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle nettstedet og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

c) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, spamming, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

5. Deling av opplysninger
Skoleforlaget AS deler ikke i noen tilfeller personopplysninger med andre.

a) Ved mistanke om lovbrudd
Vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

7. Sletting av personopplysninger
Vi er ikke lovpålagt å holde på visse personopplysninger.
Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring. Du kan henvende deg angående dette, og oppheve ditt kundeforhold ved å sende oss en melding ved å klikke her, eller via e-post: post(at)skoleforlaget.no

8. Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

9. Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt forhold til oss, kan vi sende deg informasjon og markedsføring på e-post. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, og sosiale medier.
Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, er det kun underliggende informasjon som samles inn, som ikke direkte kan knyttes til person. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene. Vår policy er at våre kunder skal ha mulighet til å følge med på våre oppdateringer, produkter og tilbud. I et kundeforhold er det viktig for oss at du selv ønsker mottak av nyhetsbrev. Har du handlet hos oss eller selv aktivt bedt om å abonnere på nyhetsbrev, mottar du 1-2 nyhetsbrev i måneden i gjennomsnitt. Alle som mottar nyhetsbrev fra oss kan selv og til enhver tid avslutte sitt abonnement. Du vil da bli slettet fra listen og ikke motta flere nyhetsbrev. I alle nyhetsbrev er det en link nederst hvor du ganske enkelt kan klikke «avslutt abonnement». Informasjonen som trengs som du oppgir ved abonnement av nyhetsbrev er kun epostadressen din og ditt navn.

10. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.
Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

12. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss ved å klikke her, eller sende en e-post til : post(at)skoleforlaget.no